KLUCZ DO MĄDREGO ŻYCIA
                                                                   Jak przeciwdziałać wyuczonej bezradności?
                                               Bądź inteligentny i naucz się rozwiązywać swoje problemy 
 


II Ogólnopolska Konferencja "Klucz do mądrego życia" Skierniewice'2005

          autor fotofelietonu: Tatiana Pitak                                                                                  autor komentarzy: Anna Twardosz 

Większość ludzi sukcesu zjechała się na miejsce punktualnie. Ruch, przypinanie wizytówek, rozdawanie biuletynów i te ukochane misiaczki ze wszystkimi. A pośród nas nasz mentor - Tadeusz Niwiński. Zwyczajny - niezwyczajny. Normalny człowiek, ale o niezwykłym umyśle :) Ktoś od kogo wszystko się zaczęło.

 Cieszę się, że jest konferencja stała się okazją do poczucia jedności między klubami. Kontakt internetowy swoja drogą, ale jak widzi się takie uśmiechnięte twarzyczki razem to aż serce rośnie, że jesteśmy już tak dużym organizmem. Chociaż tak jak ktoś powiedział - konferencja 1000K będzie się odbywać chyba w Spodku Katowickim:)
Również goście byli nieprzeciętni. Mieliśmy zaszczyt wysłuchać Ireny Koźmińskiej, która opowiadała o swoim dziele - kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Utkwiły mi jej słowa opisujące bezwarunkową miłość do dziecka. Polega ona na pełnym miłości wychowaniu, kontakcie wzrokowym i fizycznym oraz na skupionej na dziecku uwadze. Ciekawe było też stwierdzenie o złości, którą można wyrażać konstruktywnie i werbalnie, za pomocą słowa pisanego lub mówionego.
Główne przesłanie jej nauk to słowo CZAS czyli - czytanie, akceptacja i szacunek.

Przez tłumaczenie zielonemu ludzikowi znaczenia słowa ODPOWIEDZIALNOŚĆ sami mogliśmy się zastanowić nad tym co ono tak naprawdę znaczy. A wszystko to dzięki Hannie Tuczapskiej i Ilonie Kucińskiej. Scenka romansu Tadeo z sekretarką również pozwoliła nam rozebrać konkretne uczucia na części pierwsze.

Nasza wspaniała organizatorka, która czuwała nad wszystkim jak anioł stróż, zapowiedziała kolejnego wspaniałego gościa. Nie udało się jednak zataić, że Katarzyna Miller jest feministką. Od samego początku z uśmiechem, cały czas nam o tym przypominała. Przedstawiła nam w żartobliwy sposób stereotypy kobiet których uczą nas gazety i filmy. Nawet Jadze nie udało się uciec w szpilkach :)

Później wysłuchaliśmy ciekawych, a nawet bajkowych przemówień Joanny Ulowskiej o "Czterolistnej koniczynce" i Liliany Trzpil o "Zadowoleniu".

Po przerwie myślałam, że pan Władysław Pitak zahipnotyzuje nas albo uśpi :), ale jego rady i ćwiczenia dały nam więcej. Gdy zobaczyłam na filmie z treningu dla jąkających się, ile może dać zwykłe stukanie palcem, czyli rytmizacja mowy, komuś kto ma z nią problem, nie mogłam w to uwierzyć. Podobała mi się też anatomia ruchu czyli pobudzanie i hamowanie ze stanu relaksu. I prawdą stały się słowa że "najłatwiej zniszczyć człowieka gdy jest napięty, a nie rozluźniony"... Warto o tym pomyśleć w komunikowaniu z innymi.
 
Ale zaraz po nich do swej mowy PRZEKONAŁA nas Ania Ożarek, która wygrała konkurs. Jej sposób wyrażania myśli i obrazowość były jedyne w swoim rodzaju. Mistrzem humoru zaś, dzięki swej niezastąpionej improwizacji został Piotr Tkaczuk. Przebranie i pomysł były piorunujące już nie wspomnę o rekwizytach którymi obdarowano Tadeo :)
Wszyscy uczestnicy zasługują na ogromne brawa, których nie zabrakło.
W prezentacji klubów jedni z nas odkryli zdolności teatralne w pantomimie (przyznam że wcale nie wyglądało to na amatorskie przedstawienie), inni rozśpiewali całą salę piosenką "Oj Dana, oj Dana", jeszcze inni skumali te kocie, hip-hopowe ruchy. Byli też tacy, którzy wyrazili siebie w hawajskim tańcu. Inni opowiedzieli nam o sobie,
przeczytali wiersz, albo przypłynęli łodzią pełną pomysłów...
Aż żal było zamykać tak wesołą konferencję...

Na uwieńczenie tego dnia spotkaliśmy się jeszcze przy ognisku. Jedzą, piją (...), śpiewy, tańce, hulanka, swawola, ledwie lasu nie rozwalą...

Następnego dnia spotkaliśmy się na warsztatach prowadzonych przez Tadeusza Niwińskiego.
Była to uczta nie dla ciała ale dla duszy i umysłu.      "I ja tam byłam, miód i wino piłam..." 

Pozdrawiam gorąco.                   Anna Twardosz          (Skierniewice, 22 kwietnia 2005r

Trening dramatyczny w kształceniu zdolności werbalnych i niewerbalnych

(warsztat prezentowany przez Władysława Pitaka)

Liczne badania poświęcone problemowi treningu doskonalącego potencjał twórczy dostarczają uzasadnionych podstaw do pewnego optymizmu. Wielu autorów twierdzi, że zdolność myślenia jest umiejętnością intelektualną podlegającą kształceniu. Świadczą o tym także wypowiedzi osób wysoce kreatywnych, które uzyskały kontrole nad swoją wyobraźnią dzięki ćwiczeniu.

Historia zna wielu wychowawców zdecydowanie przyspieszających rozwój zdolności twórczych dzieci. Psychologowie zwrócili ostatnio uwagę na fakt, że występują oni z reguły w najbliższym otoczeniu "cudownych dzieci".

Sprawą dzieciństwa twórców, problemem ich zdrowia psychicznego oraz rolą dziedziczenia w rozwoju dyspozycji twórczych zajmowali się F.Galton, L.M.Terman, R.B.Cattell i inni  

Wynikają z tych badań następujące wnioski :
 Do najważniejszych cech charakteryzujących osobowości twórcze zaliczyć można: silne "ego" wyższa od przeciętnej inteligencja, niezrównoważona psychika, niezależność twórcza i znikome zainteresowanie wartościami ekonomicznymi.

Zasady kształcenia zdolności twórczych

Proces wychowania przez ekspresję dramatyczną jest uzależniony od respektowania podstawowych zasad dydaktycznych :

1.Indywidualizacja kształcenia i wzmocnienie motywacji uczenia się.
2.Łączenie teorii z praktyką.
3.Dobór i wzbogacanie treści programowych stosownie do wieku, rozwoju psychicznego i fizycznego.
4.Zachęcanie do twórczego działania w warunkach umożliwiających wyzwalanie sił

Zakres tematyczny i wskazówki metodyczne :

I. Skupienie, pamięć, wyobraźnia - ćwiczenia realizowane w całym toku treningowym. Niezależnie od rozwijania określonej umiejętności, wprowadzają odpowiedni nastrój i są dobrym przygotowaniem do ćwiczeń dramatycznych. Przydatność tych ćwiczeń jest ogromna: łącząc je z elementami ćwiczeń ruchowych, głosowych i oddechowych można usprawniać świadome operowanie ciałem, głosem i oddechem.

II. Gry ruchowe - ćwiczenia oparte na elementach metody Orffa, Dalcroze'a i Grotowskiego obejmują:
a) gry oparte na strukturze koła,
b) ćwiczenia naprężające i rozluźniające,
c) ćwiczenia pobudzające i hamujące ruch,
d) wyrabianie elokwencji ciała (gry na równowagę, refleks i zręczność),
e) marsze fabularne (wg Chancerela),
f) imitacje ruchowe (wg Way'a).

III. Gry mimiczne - całe ciało jako środek ekspresji. Ćwiczenia odbywają się w towarzystwie muzyki lub rytmicznego podkładu dźwiękowego. Program obejmuje ćwiczenia odtwarzające zjawiska w przyrodzie, w mieście, na podwórku szkolnym, w klasie. Ćwiczenia wykonywane są początkowo z rekwizytami, później - bez ich udziału (wg Chancerela i Desinana).

IV. Mówienie sceniczne - doskonalenie sprawności posługiwania się językiem jako narzędziem myślenia i środkiem porozumiewania się. Ćwiczenia obejmują:
a) czytanie (indywidualne, zbiorowe, z podziałem na role, ekspresyjne),
b) impostacja głosu (oddech, fonacja, rezonans, rejestr),
c) dykcja (doskonalenie artykulacji, kształcenie słuchu fonematycznego),
d) ekspresja (środki wyrazu: iloczas, siła, wysokość, barwa, wyrazistość, pauza; zespoły środków wyrazu: deklamacja, recytacja, mówienie artystyczne).

V. Działanie i kontakt sceniczny - ćwiczenia dot. przeciwdziałania, motywacji, okoliczności założonych; kontakt z partnerem, praca z rekwizytem (wg K.Stanisławskiego).

VI. Improwizacje - wg Chancerela, Desinana i Way'a, a także ćwiczenia płynności i giętkości myślenia. Pełnią one funkcję usługową w stosunku do pozostałych kierunków programu treningu. Wpływając w znacznym stopniu na efekty kształcenia twórczego uczniów, ćwiczenia te zapobiegają błędom językowym, ubóstwu słownikowemu i neologizmom dziecięcym.
Są to m.in. następujące zadania :
a) nazywanie zjawisk, przedmiotów, barw, stosunków czasowych i przestrzennych,
b) grupowanie wyrazów wokół określonego tematu (epitet, przenośnia, wyraz pokrewny, porównanie),
c) wykonywanie rysunków i opisywanie ich własnymi słowami,
d) układanie utworów literackich na dowolne tematy.

Kontynuując  temat wpływu ekspresji dramatycznej na rozwój zdolności twórczych (werbalnych i niewerbalnych) należy wyrazić przekonanie, że zrozumienie wartości tej formy kształcenia zdolności, spowoduje chęć sprawdzenia i oceny wyników dotychczasowego oddziaływania na rzecz rozwijania osobowości twórczej.

W.Lowenfeld  wymienia kilka dziedzin, które należałoby brać pod uwagę przy takiej ocenie :
a) rozwój uczuciowości i zdolności twórczych,
b) rozwój intelektualny i fizyczny,
c) rozwój zdolności percepcji estetycznej,
d) rozwój zdolności współżycia w grupie.

Ocena rozwoju osobowości ucznia w dziedzinie twórczej opiera się na rozumieniu wymowy prac artystycznych uczniów, ich zdolności percepcji - w zależności od poziomu rozwoju psychicznego w danym okresie wieku. Ocena takiego działania to rozszyfrowanie jego przystosowania społecznego. Rozwój społecznej postawy odczytamy z jego działań scenicznych.

Tak więc rozwój osobowości ucznia pod wpływem treningu dramatycznego powinien w rezultacie doprowadzić do ukształtowania cech następujących :
a) twórczej wyobraźni i twórczej postawy,
b) szerokich horyzontów myślowych,
c) wrażliwości uczuciowej,
d) umiejętności współżycia z innymi ludźmi,
e) zdolności oceny,
f) obiektywizmu,
g) umiejętności wyboru.

mgr Władysław Pitak, pedagog kultury, logopeda medialny

 Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy LOGOS, Koszalin, ul.Pieczarek 4, tel.94-340-60-06, email: logos@logos.pomorze.pl